Artikel6
Artikel6

Nieuws

Vacature

Het projectbureau Lokale Mestverwerking en het bureau Mestafzet zijn op zoek naar een directeur/bestuurder voor een nieuw op te richten stichting. De stichting 'Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding' zal hét kenniscentrum zijn voor mestverwerking in Nederland. Het betreft een samenwerkingsverband en intermediair tussen overheid en het bedrijfsleven dat onafhankelijk zal opereren. Ben jij een verbindende visionair die het verschil weet te maken in politieke- en beleidsprocessen? Bekijk dan hier de vacature en solliciteer!

Nieuwsbrief

Actuele zaken worden middels een digitale nieuwsbrief gecommuniceerd. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen klik dan hier.

Ook u kunt de inhoud bepalen. Hebt u suggesties of wilt u uw initiatief onder de aandacht brengen? Laat het ons weten door te mailen naar de eindredacteur Mirjam Schreuders via mschreuders@projectenltonoord.nl .

Hieronder de al eerder verschenen nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Mestverwerkingsloket maart 2017

Nieuwsbrief Mestverwerkingsloket april 2016

Nieuwsbrief Mestverwerkingsloket december 2015

Nieuwsbrief Mestverwerkingsloket september 2015

Nieuwsbrief Mestverwerkingsloket april 2015

Nieuwsbrief Mestverwerkingsloket Januari 2015

Nieuwsbrief Mestinvesteringsfonds Januari 2015

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief december 2013

Persberichten Mestinvesteringsfonds

03-12-2015 Mestinvesteringsfonds groeit naar 3 miljoen kg fosfaatverwerkingscapaciteit

29-07-2015 Mestinvesteringsfonds boekt voortgang

02-09-2014 Mestinvesteringsfonds financiert tweede project mestverwerking

10-06-2014 Eerste project mestinvesteringsfonds gelanceerd