Illustratie
Illustratie

Het Mestverwerkingsloket

Het loket voor het Projectbureau lokale mestverwerking
en het Mestinvesteringsfonds.

Het loket is bedoeld voor iedereen die initiatieven op het gebied van mestverwerking in praktijk willen brengen, zoals veehouders, loonbedrijven, investeerders en technologiebedrijven.

Bij het Projectbureau Lokale Mestverwerking kunt u terecht voor kennis en advies met betrekking tot de ontwikkeling van mestverwerkingslocaties.

Bij het Mestinvesteringsfonds kunt u onder bepaalde voorwaarden terecht voor mede financiering van uw mestverwerkingsinitiatief.

De veehouderijsector in Nederland staat voor de uitdaging om de productie en afzet van waardevolle producten uit dierlijke mest vorm te geven. Trefwoorden hierbij zijn ondermeer de terugwinning van nutriënten, het opwekken van groene energie, het beperken van transportkilometers en kostenefficiency.

Inventarisatie 2017
Bent u mestverwerker of bent u bezig met de voorbereiding voor de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie? Dan nodigt het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet u van harte uit om de inventarisatie mestverwerkingscapaciteit in te vullen.